maandag 20 augustus 2012

Alternatieve energiebronnenDe uitstoot van CO2 versterkt het natuurlijke broeikaseffect op aarde. Daarom gaan we op zoek naar alternatieven. Kernenergie is zo’n alternatief, maar ook wind- en zonne-energie. SchoolTV GeoClips onderzoekt de voors en tegens van deze alternatieve energiebronnen.