donderdag 31 januari 2013

De geschiedenis van de Nederlandse strijd tegen het waterIn dit filmpje van de Bètacanon (NTR) komt de geschiedenis van waterbeheer in Nederland aan bod. Het ontginnen en afwateren van moerassen, het bouwen van dijken, sluizen en gemalen, de rol van Rijkswaterstaat, de bouw van de Afsluitdijk en de Deltawerken, het NAP en de toenemende kans op overstromingen.